• Opplysninger om produksjon av pollenrik honning og andre produkter relatert til birøkt, samt produksjon av sølvarbeider. • www.blomstadli.no