• I disse dager innfører Skatt Sør en felles metode for å beregne likningsverdien for alle boligeiendommer. Drangedal kommune opplever en økning i henvendelser som gjelder arealer, boligtype byggeår. • www.drangedal.kommune.no