Kulturminner i Tørdal

Omnes (Tradum) kirkested
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Kirkested
Art: Kirkested
Opprinnelig funksjon: Religion
Vernestatus: Automatisk fredet
Datering: Middelalder
Registrerte funn: Fjernet kirkebygg

Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Tradisjonslokalitet
Vernestatus: Automatisk fredet
Datering: Førreformatorisk tid
Registrerte funn: Tradisjon

*Dale sør *
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Bergkunst
Vernestatus: Automatisk fredet
Datering: Bronsealder
Registrerte funn: Skålgropstein

Brosdal
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Jernvinneanlegg
Vernestatus: Automatisk fredet
Datering: Jernalder – middelalder
Registrerte funn: Jernvinneanlegg
Synlig over bakken: Ja

Sjauset
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Bosetning-aktivitetsområde
Opprinnelig funksjon: Bolig, bosetning
Vernestatus: Automatisk fredet
Datering: Jernalder – middelalder. Førreformatorisk tid
Registrerte funn: Tuft, ildsted, røys

*Grandalsåsen *
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Forsvarsanlegg
Vernestatus: Automatisk fredet
Datering: Jernalder
Registrerte funn: Bygdeborg

Grandalen
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Gravminne
Opprinnelig funksjon: Gravminne
Vernestatus: Automatisk fredet
Datering: Jernalder
Registrerte funn: Gravhaug

Askedalskollen
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Forsvarsanlegg
Vernestatus: Automatisk fredet
Datering: Jernalder
Registrerte funn: Bygdeborg

*Tørdal kirkested *
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Kirkested
Art: Kirkested
Opprinnelig funksjon: Religion
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Datering: Middelalder. 1700 tallet, andre kvartal.1800 tallet, første kvartal
Registrerte funn: Fjernet kirkebygg. Kirkegård. Kirke

Dårlaup
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Gravminne
Opprinnelig funksjon: Gravminne
Vernestatus: Automatisk fredet
Datering: Bronsealder – jernalder
Registrerte funn: Gravrøys

Halvor Herrens grav
Type kulturminne:Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Tradisjonslokalitet
Vernestatus: Uavklart
Datering: Uviss tid
Registrerte funn: Tradisjon

Munkekjørka
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Bosetning-aktivitetsområde
Opprinnelig funksjon: Bolig, bosetning
Vernestatus: Automatisk fredet
Datering: Jernalder – middelalder
Registrerte funn: Heller

*Kongsvoll *
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Gravfelt
Opprinnelig funksjon: Gravminne
Vernestatus: Uavklart
Datering: Jernalder
Registrerte funn: Gravhaug

Vågsland
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Røysfelt
Vernestatus: Uavklart
Datering: Uviss tid
Registrerte funn: Røys

*Ettestad *
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Bosetning-aktivitetsområde
Opprinnelig funksjon: Bolig, bosetning
Vernestatus: Automatisk fredet
Datering: Steinalder
Registrerte funn: Boplass

*Ettestad *
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Gravfelt
Opprinnelig funksjon: Gravminne
Vernestatus: Automatisk fredet
Datering: Jernalder
Registrerte funn: Gravrøys

Bostrak
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Jernvinneanlegg
Vernestatus: Automatisk fredet
Datering: Jernalder – middelalder
Registrerte funn: Jernvinneanlegg

*Amberslåtta *
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Jernvinneanlegg
Vernestatus: Uavklart
Datering: Jernalder – middelalder
Registrerte funn: Jernvinneanlegg

Vøllestad
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Jernvinneanlegg
Vernestatus: Uavklart
Datering: Jernalder – middelalder
Registrerte funn: Jernvinneanlegg

Dølane
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Jernvinneanlegg
Vernestatus: Uavklart
Datering: Jernalder – middelalder
Registrerte funn: Jernvinneanlegg

*Vøllesrad *
Type kulturminne: Lokalitet
Kategori: Arkeologisk minne
Art: Kullfremstillingsanlegg
Opprinnelig funksjon: Industri, fremstilling, produksjon
Vernestatus: Automatisk fredet
Datering: Vikingtid – middelalder
Registrerte funn: Kullgrop

Kilde: Direktoratet for kulturminneforvaltning.