Årsmøte i Tørdal Bygdeutvikling

Inkalling til årsmøte på Elvarheim onsdag 11. april 2012. kl. 18.30

1. Åpning
2. Valg av møteleder
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
6. Innkommende saker
7. Hans Fredrik Dale viser film med historisk sus og villmark fra Tørdal

Innkommende saker må være styret i hende innen 9. april

Alle ønskes velkommen!

Årsberetning for Tørdal Bygdeutvikling 2011
Styret har i år bestått av:

Leder: Øystein Rugtveit (på valg)
Nestleder: Barbara Poutsma (på valg)
Kasserer: Irena Liane (1 år igjen)
Sekretær: Karianne Løite (på valg)
Styremedlem: Bård Tørdal (1 år igjen)

Vara: Bjørg Marit Tveit Aabø (på valg)

Styret har i 2011 hatt 5 styremøter.
Det har blitt behandlet 5 saker.

Altibox
Vi har jobbet for å få altibox til Tørdal og det har vært arrangert to informasjonsmøter. Dette har vært vellykket, og Drangedal everk har nå startet arbeidet med å legge fiberkabel i øvre Tørdal.

Stigruppe
Stigruppa hadde sitt første første konstituerende møte 11.04.2011. Stigruppa har ryddet den gamle veien fra Lauvstad til Lohne. Skilting av stien vil bli gjort til våren. Det skal lages en oversikt over stiene som ryddes med kart, bilder og tekst. Stigruppa har bestått av Hans Fredrik Dale, Geir Rosland, Kjell Aabø, Torgny Rugtveit, Helge Omnes og Øystein Rugtveit. Åge Dahle har også vært med i dette arbeidet.

Eldreboliger/ livsløpsleiligheter
Foreløpig plan er å bygge 2 boenheter med 2 selveieleiligheter i hver. Boligene vil bli oppført på jordet ved avkjørselen til skolen. Vi har vært opptatt av sentral plassering i forhold til butikk og busstopp.

Dette er 3 roms leiligheter på 70 og 80 kvm. Boligene vil bli oppført ved minst 2 kontrakter, og når kommunen har gjennomført reguleringsplanen for området. Boligene skal ha universell utforming og være innefor Husbankens energi og miljø krav.

Kattesaken
TBU har også i 2011 jobbet med ”kattesaken”.
Vi har fulgt opp saken og hatt møter med Rådmann, Kommunelege og naboer.

Gang- og sykkelsti
TBU ser behov for gang og sykkelsti på Bø. Spesielt trafikkfarlig er det i sentrumsområdet mellom skolen, butikken og kirken. Det har oppstått farlige situasjoner i dette området, særlig farlig er det mellom kjøretøy og myke trafikkanter om vinteren. Vi tok derfor initiativ til et møte med skolen, FAU leder og barnehagen den 09.11.2011 for å få belyst tema. 01.12.2011 sendte vi et brev til Drangedal kommune med en klar oppfordring til bygging av gang og sykkelsti iht. reguleringsplan for Bø i Tørdal vedtatt i kommunestyret 17.06.1999. Vi ønsker oss også trygg ferdsel fra krysset til barnehagen.

Tilstede på møtet 09.11.2011 var:
Styret i TBU ved Barbara Poutsma, Bjørg Marit Tveit Aabø, Bård Tørdal, Øystein Rugtveit. Bø grendeskole, Inger Ormestad. Elevrådet Joachim Kleiv Hansen. Bø barnehage, Grete Lohne. FAU leder Lars Tveit.

Ved bygging av eldre boliger vil behovet forsterkes ytterligere, dette har vi meldt fra om til kommunen.

TBU vil i 2012 fortsette å jobbe med stigruppe, eldreboliger, gang- og sykkelsti.

Følg med på vår hjemmeside: tordalbygdeutvikling.origo.no

Tørdal 03. april 2012
Styret i Tørdal Bygdeutvikling

Vist 48 ganger. Følges av 1 person.