Reguleringsplan på Bø

Det blir en privat reguleringsplan på Bø i regi av Tørdal Bygdeutvikling. Planhuset jobber nå med en kostnadsoversikt og lager busjett for reguleringsplanen. Formålet med reguleringsplanen er å trygge skoleveien. Det vil bli en utvidelse av dagens veibane fra butikken og til kirken. I tilegg vil vi regulere for boligutbygging ved bedehuset på Bø.

Følg med her for videre fremdrift…

Vist 19 ganger. Følges av 1 person.