10 på topp i Tørdal

Foto Øystein Rugtveit

Skjema hentes på Coop Tørdal, Joker Tørdal eller Esso Bostrak

Fagerliheia
Merket fra “passet” på Vrådalsheia med blå merker på fjellet. Jevn stigning hele veien. Beregn god tid. Glatt i regnvær. Ca. 3-4 km.

Rønnomnibben
Merket fra saga på Langtur v/rv 38 ca. 2 km sør for Joker Tørdal. 515 m. Stigning. Svært krevende terreng. Bratt og usikret. Anbefales kun for erfarne turgåere. Prester og røde merker.

Skarsfjell
7 km. fra Joker på Bø opp Kleppsvann. Merket løype fra Kleppsvanndammen med røde merker. Ca. 3 km. Også merket fra Brosdal. NB! Parker på henvist parkeringsplass.

Blåsopp
Merket fra bommen ved Kleiva. Parker på nedsiden av bommen. Følg veien ca 1. km til Blomhaugen. Ta til venstre og følg traktorvei til Nybu ca 1 km. Opp åsene til Blåsopp. Følg merkene ca. 3 km en vei. Noe myr, veksekvis vått og tørt,

Næring
Merket fra Holmvannsveien på Fjågesundheia, forbi “Knarrbua” mot Fjågesund. Lett terreng. Først vei, så sti, delevis myrlendt. Ca. 3 km. Følg røde merker. Fantastisk utsikt over Flåvann.

Liheia
Merket fra Kleppeveien opp ca. 3 km fra Joker i Tørdal. Rundløype, lett å gå til toppen. Gamle boplasser: Klei, Dalane, Ramsdalen, og Omdal. NB! Pass på små barn for fjellsprekken med Skrubbedalen ved postkassa. Røde piler ogmerker.

Risåsheia
Inn ved Honsdalen. Ca. 2,5 km forbi Joker Tørdal mot Grova. Veien inn på ,otsatt side av skyebanen. Parker før bommen. Gå ca 100 meter ta tiøl høyre. Ca 2 km fint terreng, litt bratt i starten.

Gaupedalsknatten
Start ved Myrheim. 2 km fra Joker Bø opp Kleppsveien. Inn veien til Rønnomdalen. Over elva til høyre. Tørt og fint.

Futhåla
Merka fra Grytting på Lohne. Ca. 1 km, følg røde merker. Tørt og lett terremg.

Hasseldalsskottet
2,5 km forbi Coop Tørdal på Grova mot Vrådal. Parkering i krysset til Brosdal. Over hengebru og ta til høyre langs elva. Følg røde merker rudt jordet, forbi gammel løe og videre opp traktorvei. Ta til høyre på toppen av bakken. Ca. 1,5 km på gammel vei/sti. Tørt terreng.

Kråkestigen
Langmyr 1 km sør for Joker Bø. Opp til venstre. Følg røde merker 200 meter.

Gapahuken
Følg løypa til Askedalskollen fra skolen. Se skilt rett før Bronåsen. Følg røde piler/steiner. Kort løype.

SYKKELTURER

Hesttjenn
Merket fra Tveitkrysset. Sykle forbi Tveit gård (Bjørg Marit og Bjørn). Mot Breiland. Følg røde merker ca. 3 km.

Åmås
Rundløype. Parkering og start rett etter en har kjørt over brua på dale. Ta til venstre ved Tomyra og følg bilskogsvei til Sponmyra. Merket med røde bånd. Ca. 6 km. Bratt ned til Åmås.

Jomfrutjenn
Start fra Tremyr/Furuvannsveien ca. 3,5 km. Ta inn ved Knarrløypa. Følg bilvei, røde band.

FELLESTUR
Steinfjellsteinen 26. mai 2013. Oppmøte kl.10 på Joker Tørdal. Kjentmann Jon Odd Grave.

All ferdsel på eget ansvar. Spørsmål kan rettes til Jon Odd Grave eller Lars Moeten. Skjema må leveres innen 25.09.13 på Coop Tørdal, Joker Tørdal eller Esso Bostrak. Kruss av om du vil kjøpe krus (min. 20 p). Det blir trukket ut et gavekort op kr. 100 bl. De som har levert inne fristen fristen, og som har 20p eller mer. GOD TUT!! :-)

Ti på topp i Tørdal er merket av Friidrettsgruppa I.F. TØRN

Vist 244 ganger. Følges av 1 person.