Stedsnavn og betydning

Tørdal
Navnet Tørdal kommer av tyri og betyr «Furudalen». I skattematrikkelen av 1647 ble det skrevet Tyrredall. I gårdsmatrikkelen av 1886 bemerkes det at navnet på den tid også ble skrevet som Tørredal og Tørrisdal. En kjent historisk person fra bygda skal ha vært småkongen og bondelederen Hallvard Gråtopp. I middelalderen, fram til 1200-tallet, hørte Tørdal til datidens Telemark, mens resten av Drangedal hørte til Grenland – Grenafylke.
Fra Wikipedia


Bø er tre gårder og bygdesentret i Tørdal i Drangedal. Bø kommer av gammalnorsk bœr (bør) som betyr «gård», «bosted», og i usammensatt form (som i dette tilfellet) vitner navnet om en eldgammel bosetning, muligens helt fra jernalderen. Stedet ligger i nordenden av Bjårvatnet som trolig har navn etter gårdene Bø. Genitivsformen av bœr er bjár (uttalt bjår).

Fra Wikipedia

Vrålstad (av norrønt Róalðsstadir) er en gård i bygda Tørdal i Drangedal kommune i Telemark. Gårdsnavnet stammer fra mannsnavnet Róaldr, som i Drangedal senere ble til Vrål. Gårdsnavnet har blitt skrevet Roalztadum i 1341, Roalstodum i 1378, Rualsstada i 1393, Roalstadum i 1494, Roelstadhe i 1515, Roalstath i 1536, Wrolstadt i 1574, Rouellstad i 1585, Wrolstadt i 1593 og senere Wraalstad.

Fra Wikipedia

Bjårvatnet, Bjorvann eller Bjorvatnet
I nordenden av vannet ligger tettstedet Bø som trolig har gitt vannet navnet Bjårvatn. Bjár (bjår) er genitiv av bœr, nå Bø. Navnet har derfor ikke sitt opphav i bjórr (bever), som de fleste andre vann med liknende navn i Norge.

Vannet er en del av Kragerøvassdraget, og drenerer hele den nordvestlige og nordligste delen av Drangedal, inkl. noen vann i Nissedal. Hovedtilløpene er Gautefallelva fra vest, Suvdøla og Graveelva fra nordvest og Loneelva fra nord.

Bjårvatnet renner via Tørneselva og Storelva ut i Hoseidvatnet, og videre ut i øvre Toke ved Prestestranda.

Fra Wikipedia

Under utarbeidelse…

Vist 104 ganger. Følges av 1 person.