Bautaen på Bø flyttet

Vellykket flytting av bautaen 8. mai 2014

Det var mange som møtte opp for å følge med på flyttingen av den nesten fem tonn tunge steinen, som har stått tett inntil hovedveien.

Steinen satt godt fast men selve løftet og transporten ble sikkert utført av folk fra Kranringen i Skien

Bautasteinen er til minne om soldater i krigen mot Sverige i 1814, og ble ble avduket 17. mai 1914.

Bautasteinen skulle egentlig ha stått på østsida i veikanten rett ut for Nordbø der det den gang var skysstasjon. Gamle Halvor Nordbø hadde gitt fri grunn der, kan man lese i «Minner frå Drangedal 2004». Plassen var rundt 100 meter før toppen av Nordbøbakken og rett ut for kirka.

Snøføret forsvant og det ble umulig å få fraktet bautasteinen helt opp. Dermed ble alternativ plassering på østsiden av veien ved Strømbø.

Det ble på årsmøtet 29. april i 2013 vedtatt å flytte bautaen opp til kirken på Bø.

Det blir markering ved bautasteinen 17. mai 2014 vedr. grunnlovsjubileet. Det blir tale av ordfører Karianne Sydtveit Reiten om 200 års jubileet og Eliert kvernes om hendelser knyttet til bautasteinen. I tilegg blir det sang av elevevne ved Bø skole.

Bilde ar tatt av Åse Dvergsdal redaktør i Drangedalsposten

Vist 31 ganger. Følges av 1 person.