Forum: Åpent forum

Årsmøte på Elvarheim 20.05.2014

Årsmøte blir på Elvarheim tirsdag 20. mai kl 19.00.

Agenda:
1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
6. Innkommende saker

Etter årsmøtet blir det kaffe og kaker og kåseri av Kjell Peder Haugene fra boka 40 turer i Drangedal og Gautefall

Vel møtt!

17. mai og 200 årsmarkering på Bø 2014

Under arbeid

Bautaen på Bø flyttet

Vellykket flytting av bautaen 8. mai 2014

Det var mange som møtte opp for å følge med på flyttingen av den nesten fem tonn tunge steinen, som har stått tett inntil hovedveien.

Steinen satt godt fast men selve løftet og transporten ble sikkert utført av folk fra Kranringen i Skien

Bautasteinen er til minne om soldater i krigen mot Sverige i 1814, og ble ble avduket 17. mai 1914.

Bautasteinen skulle egentlig ha stått på østsida i veikanten rett ut for Nordbø der det den gang var skysstasjon. Gamle Halvor Nordbø hadde gitt fri grunn der, kan man lese i «Minner frå Drangedal 2004». Plassen var rundt 100 meter før toppen av Nordbøbakken og rett ut for kirka.

Snøføret forsvant og det ble umulig å få fraktet bautasteinen helt opp. Dermed ble alternativ plassering på østsiden av veien ved Strømbø.

Det ble på årsmøtet 29. april i 2013 vedtatt å flytte bautaen opp til kirken på Bø.

Det blir markering ved bautasteinen 17. mai 2014 vedr. grunnlovsjubileet. Det blir tale av ordfører Karianne Sydtveit Reiten om 200 års jubileet og Eliert kvernes om hendelser knyttet til bautasteinen. I tilegg blir det sang av elevevne ved Bø skole.

Bilde ar tatt av Åse Dvergsdal redaktør i Drangedalsposten

Åpning av gapahuken ved Rønnomdalsvannet

Foto Gunn Myrvold (Drangedalsposten)

Lærerene og elevene på Bø skole tok torsdag 26 september 2013 turen til Rønnomdalscampen. Grunneier Asbjørn Vågsland fortalte historier fra området slik at det ble litt historisk sus over turen. Mange foreldre var med og gledet ved den nye campen.

Åse Hamre tok den offisielle åpningen av gapahuken og ønsket velkommen. Som representant for banken fikk Lena Marie Naper-Helgestad overrakt en stor takk og konfekt for sitt økonomiske bidrag. Drangedal kommune gav også støtte men kunne desverre ikke stille denne dagen.

Været viste seg fra sin beste side og vi voksene kunne slappe av i solen mens barna lekte og spikket barkbåter som ble testet på vannet. Natursti og steking av pølser ble det også tid til.
Gunn Myrvold fra drangedalsposten kom og tok mange fine bilder ved anledningen.

Premiutdeling fra naturstien. Foto Øystein Rugtveit

Tørdal Bygdeutvikling takker alle som var med åpningen og for en fin tur :-)

Tørdalssangen

Såg du sola gå opp
over heia i øst,
og den lyste mot skogar og fjell.
Såg du dagen i emning
og ferdig til bruk,
nytt den godt føre dagen blir kveld.

Refreng:
La meg vandre i fjell
og i myrar og skogar,
høre suset frå elv og frå bekk,
kjenne vinden som svalt over viddene sjogar.
Kjære Tørdal, vår bygd som me fekk.

Over jord, over skog
lyder slitet sin song
ifrå spade, frå øks og frå hand.
På den jord som blei rydda,
på hver flekk som blei sådd,
ligger svette frå kvinne og mann.

Ref.: La meg vandre i…

Dei som var her før oss,
og for friheten sloss,
måtte gå på ein farefull vei.
men-hver-strid som blei-kjempa
den vann dei til slutt,
slik at me fekk det betre enn dei.

Ref.: La meg vandre i…

Her står blomen som før
i ei blåklokke-tid,
like vakker i år som i fjor.
Må hver barnehand alltid
få plukke sin blom
og gje glede til liten og stor.

Ref.: La meg vandre i…

Og når snoen den biter,
og snøen den driv,
synest landskapet øde og kalt.
Men eit spor etter ski
i den kvitkledte skog
gjorde bruk av den snøen som, falt.

Ref.: La meg vandre i…

Her er godt å få fred
når eit sinn treng til ro,
her er godt å få synge ein song,
om all sorg og all grede
i livet du får,
for eit liv har du bare ein gong.

Ref.: La meg vandre i…

Tekst, Øyvind Rosland
Melodi, Stein Ove Berg

Foto Rønnomdalsvannet, Øystein Rugtveit

Stedsnavn og betydning

Tørdal
Navnet Tørdal kommer av tyri og betyr «Furudalen». I skattematrikkelen av 1647 ble det skrevet Tyrredall. I gårdsmatrikkelen av 1886 bemerkes det at navnet på den tid også ble skrevet som Tørredal og Tørrisdal. En kjent historisk person fra bygda skal ha vært småkongen og bondelederen Hallvard Gråtopp. I middelalderen, fram til 1200-tallet, hørte Tørdal til datidens Telemark, mens resten av Drangedal hørte til Grenland – Grenafylke.
Fra Wikipedia


Bø er tre gårder og bygdesentret i Tørdal i Drangedal. Bø kommer av gammalnorsk bœr (bør) som betyr «gård», «bosted», og i usammensatt form (som i dette tilfellet) vitner navnet om en eldgammel bosetning, muligens helt fra jernalderen. Stedet ligger i nordenden av Bjårvatnet som trolig har navn etter gårdene Bø. Genitivsformen av bœr er bjár (uttalt bjår).

Fra Wikipedia

Vrålstad (av norrønt Róalðsstadir) er en gård i bygda Tørdal i Drangedal kommune i Telemark. Gårdsnavnet stammer fra mannsnavnet Róaldr, som i Drangedal senere ble til Vrål. Gårdsnavnet har blitt skrevet Roalztadum i 1341, Roalstodum i 1378, Rualsstada i 1393, Roalstadum i 1494, Roelstadhe i 1515, Roalstath i 1536, Wrolstadt i 1574, Rouellstad i 1585, Wrolstadt i 1593 og senere Wraalstad.

Fra Wikipedia

Bjårvatnet, Bjorvann eller Bjorvatnet
I nordenden av vannet ligger tettstedet Bø som trolig har gitt vannet navnet Bjårvatn. Bjár (bjår) er genitiv av bœr, nå Bø. Navnet har derfor ikke sitt opphav i bjórr (bever), som de fleste andre vann med liknende navn i Norge.

Vannet er en del av Kragerøvassdraget, og drenerer hele den nordvestlige og nordligste delen av Drangedal, inkl. noen vann i Nissedal. Hovedtilløpene er Gautefallelva fra vest, Suvdøla og Graveelva fra nordvest og Loneelva fra nord.

Bjårvatnet renner via Tørneselva og Storelva ut i Hoseidvatnet, og videre ut i øvre Toke ved Prestestranda.

Fra Wikipedia

Under utarbeidelse…

10 på topp i Tørdal

Foto Øystein Rugtveit

Skjema hentes på Coop Tørdal, Joker Tørdal eller Esso Bostrak

Fagerliheia
Merket fra “passet” på Vrådalsheia med blå merker på fjellet. Jevn stigning hele veien. Beregn god tid. Glatt i regnvær. Ca. 3-4 km.

Rønnomnibben
Merket fra saga på Langtur v/rv 38 ca. 2 km sør for Joker Tørdal. 515 m. Stigning. Svært krevende terreng. Bratt og usikret. Anbefales kun for erfarne turgåere. Prester og røde merker.

Skarsfjell
7 km. fra Joker på Bø opp Kleppsvann. Merket løype fra Kleppsvanndammen med røde merker. Ca. 3 km. Også merket fra Brosdal. NB! Parker på henvist parkeringsplass.

Blåsopp
Merket fra bommen ved Kleiva. Parker på nedsiden av bommen. Følg veien ca 1. km til Blomhaugen. Ta til venstre og følg traktorvei til Nybu ca 1 km. Opp åsene til Blåsopp. Følg merkene ca. 3 km en vei. Noe myr, veksekvis vått og tørt,

Næring
Merket fra Holmvannsveien på Fjågesundheia, forbi “Knarrbua” mot Fjågesund. Lett terreng. Først vei, så sti, delevis myrlendt. Ca. 3 km. Følg røde merker. Fantastisk utsikt over Flåvann.

Liheia
Merket fra Kleppeveien opp ca. 3 km fra Joker i Tørdal. Rundløype, lett å gå til toppen. Gamle boplasser: Klei, Dalane, Ramsdalen, og Omdal. NB! Pass på små barn for fjellsprekken med Skrubbedalen ved postkassa. Røde piler ogmerker.

Risåsheia
Inn ved Honsdalen. Ca. 2,5 km forbi Joker Tørdal mot Grova. Veien inn på ,otsatt side av skyebanen. Parker før bommen. Gå ca 100 meter ta tiøl høyre. Ca 2 km fint terreng, litt bratt i starten.

Gaupedalsknatten
Start ved Myrheim. 2 km fra Joker Bø opp Kleppsveien. Inn veien til Rønnomdalen. Over elva til høyre. Tørt og fint.

Futhåla
Merka fra Grytting på Lohne. Ca. 1 km, følg røde merker. Tørt og lett terremg.

Hasseldalsskottet
2,5 km forbi Coop Tørdal på Grova mot Vrådal. Parkering i krysset til Brosdal. Over hengebru og ta til høyre langs elva. Følg røde merker rudt jordet, forbi gammel løe og videre opp traktorvei. Ta til høyre på toppen av bakken. Ca. 1,5 km på gammel vei/sti. Tørt terreng.

Kråkestigen
Langmyr 1 km sør for Joker Bø. Opp til venstre. Følg røde merker 200 meter.

Gapahuken
Følg løypa til Askedalskollen fra skolen. Se skilt rett før Bronåsen. Følg røde piler/steiner. Kort løype.

SYKKELTURER

Hesttjenn
Merket fra Tveitkrysset. Sykle forbi Tveit gård (Bjørg Marit og Bjørn). Mot Breiland. Følg røde merker ca. 3 km.

Åmås
Rundløype. Parkering og start rett etter en har kjørt over brua på dale. Ta til venstre ved Tomyra og følg bilskogsvei til Sponmyra. Merket med røde bånd. Ca. 6 km. Bratt ned til Åmås.

Jomfrutjenn
Start fra Tremyr/Furuvannsveien ca. 3,5 km. Ta inn ved Knarrløypa. Følg bilvei, røde band.

FELLESTUR
Steinfjellsteinen 26. mai 2013. Oppmøte kl.10 på Joker Tørdal. Kjentmann Jon Odd Grave.

All ferdsel på eget ansvar. Spørsmål kan rettes til Jon Odd Grave eller Lars Moeten. Skjema må leveres innen 25.09.13 på Coop Tørdal, Joker Tørdal eller Esso Bostrak. Kruss av om du vil kjøpe krus (min. 20 p). Det blir trukket ut et gavekort op kr. 100 bl. De som har levert inne fristen fristen, og som har 20p eller mer. GOD TUT!! :-)

Ti på topp i Tørdal er merket av Friidrettsgruppa I.F. TØRN

Arrangementer

Har du et arrangement send e-post til oystein.rugtveit@kebas.no så vil vi publisere dette på denne siden.

Turer i Tørdal

Har du en tur du ønsker å dele med andre send e-post til oystein.rugtveit@kebas.no så legges den ut på siden.

Rønnomnibben i bakgrunnen

Gapahuken ved Rønnomdalsvannet
Dagens sykkeltur gikk til Rønnomdalsvannet. Det er fint å sykle mesteparten av vegen dersom du har terreng eller Hybridsykkel.Ta av ved butikken på Bø og kjør Kleppeveien til Mørland og parker på egnet sted litt før. Ta til venstre inn på traktorvei litt før Mørland. Det er ca 2 km i luftlinje og svak stigning til Rønnomdalsvannet.

Det er satt ut robåt ved vannet og gapahuken er snart ferdig. Fra vannet er det mange muligheter for andre turer dersom du synes denne ble litt for kort. Legger ved noen bilder

14.06.2013

Sykkeltur på den gamle veien mellom Lone og Lauvstad 01/06.2013.
Stigruppa ryddet denne veien i 2011. Veien skal skiltes og ryddes igjen senere i sommer pga. av noen vindfall. Legger ved et par bilder fra denne fine turen. Møtte også blikket til en elg og en frosk ved den gamle boplassen Lønngrav, og skremte opp en brunnakke ved bever dammen. Dette er en fin liten tur og kan anbefales :-)
Øystein

Den gamle boplassen Lønngrav

Tørdal "Det gode bosted"

Barnehagen på Bø. Foto hentet fra arkitekt Point i Drangedal

Vi har i dag en ny flott barnehage og en skole med et økende elevtall. Boligtomter er for salg til gunstige priser. I tilegg har vi en flott natur med skoger fjell og vann i nærområdet. Kort vei til Gautefall, og 20 minutters kjøring til Drangedal sentrum og toke brygge.

Vi har en posetiv utvikling iforhold til barnefamilier, og jobber med tilrettelagte livsløpsboliger for eldre. Se tidligere innlegg vedr. sentrumsplan på Bø.

Tørdal et lite stykke Telemark, 1 times kjøring til Kragerø og Porsgrunn.

Kunst fra Tørdal!

Bård og HildeTørdal er dyktige kunstnere med stort spekter og bredde av kunst og design produkter.

La deg inspirere og ta kontakt for hjelp og rådføring til ditt prosjekt…

Vinteren 2008, etter flere år som kunstnere i Berlin og Oslo, flyttet de tilTørdal og med inkubatorstipend fra Innovasjon Norge til Tørdal i Telemark og startet bedriften Tørdal Design. Ideen var å skape en bedrift som skulle produsere egne designerleker og samtidig fritt bevege seg mellom sjangre og prosjekt. Den første serien med det første designleketøyet “PAPP” ble lansert i Porsgrunn Kunstforening

Hilde & Bård Tørdal er utdannet ved kunstakademiet i Trondheim og jobber som kunstnere og designere med et prosjektbasert fokus hvor hvert spesifikke prosjekt eller idé dikterer materialvalg, form og uttrykk. Med en mangesidig kompetanse og et bredt interessefelt føler de seg hjemme i, og har jobbet med; animasjon, skulptur, robotikk, installasjon, multimediabasert kunst, produktdesign, grafisk design, skatedecks, stickers, firmaprofilering, logodesign og fødselshelp under kalvingene på nabogården. Inspirasjonskilder som danner fundamentet i Tørdal Design er design, kunst, designer toys. Utdrag hentet fra. *BY:LARM

Se deres hjemmeside: 3753% Tørdal

Flotte hyttetomter til salgs i Tørdal

Solliheia Hyttegrend

Flott utsikt med fine turmuligheter. Solliheia hyttegrend ligger på ca 500 meter over havet og er solrikt hele dagen. Terrenget er småkupert med furuskog og svafjell.

Hjemmeside