Viser arkivet for juli, 2010

Geolog Johan Naterstad besøker Tørdal

Tørdal Bygdeutvikling har innviteret geolog og forfatter Johan Naterstad til fortelle oss Tørdals geologi fra før siste istid til dagens landskap.

Johan Naterstad er tidligere forsker ved NGU. Og lærer ved universitetet i Bergen og Oslo.

STED
Kulturkveld og folkemøte onsdag 25. august Bø grendeskole kl. 18.00.

BEFARING
Det var en engasjert geolog, Johan Naterstad med kone, som i dag lørdag 21. august var på befaring i Tørdal. Det var spennende å følge med på hvordan han leste vår mange tusen årige lokal historie.
Vi gleder oss til et spennende fåredrag. Vel møtt!

Ved dammen på Kleppsvann

Solliheia

Folkemøte og Kulturkveld på Bø grendeskole onsdag 25. august kl.18.00

Dagsorden

Stigruppe etableres for å rydde gamle ferdselsårer mellom husmannsplasser og setre i Tørdal. Det skal utarbeides med kart og bilder

Bygging av boliger på Bø tilrettelagt for eldre. Kjell Vogsland informerer

Kurskalender høsten 2010

Avstemming vedrørende endelig plassering av Bauta og eventuell omplassering av Vammensteinen.
Det er 2 alternativer for plassering av bauta alternativ 1 er der Vammensteinen står i dag. alternativ 2 er nord for kirken utenfor gjerdet.

Sosialt samvær inkl. Kaffe og kaker

Foredrag ved geolog og forfatter Johan Naterstad om fjell og landskap. Og om hvordan landskapet ble til i Tørdal

Amazonitt i Høydalen

Vel møtt til en hyggelig kveld!