Viser arkivet for april, 2011

Årsmøte i Tørdal Bygdeutvikling

Du er velkommen til årsmøte på Furuheim torsdag 28 april kl.19.00 dagsorden er:

1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
6. Innkommne saker
7. Informasjon fra Drangedal everk om altibox prosjektet

Årsberetning for Tørdal Bygdeutvikling 2010

Styret har i år bestått av:

Leder: Øystein Rugtveit (på valg)
Nestleder: Barbara Poutsma (1 år igjen)
Kasserer: Åge Blomstadli (på valg)
Sekretær: Karianne Løite (1 år igjen)
Styremedlem: Bård Tørdal (på valg)

Vara: Rune Hagen (på valg)
Bjørg Marit Tveit Aabø (på valg)

Styret har i 2010 hatt 5 styremøter og 1 folkemøte.
Det har blitt behandlet 6 saker.

Folkemøte 25. august
Vi har diskutert flytting av bautaen igjen, siden det i 2009 ble bestemt at den skulle flyttes.
Vi arrangerte derfor et folkemøte hvor det ble lagt frem 2 alternativer for plassering.
• Alt. 1 er der Vammensteinen står i dag.
• Alt. 2 er nord for kirken utenfor gjerdet.
Det ble en del diskusjoner før vi kunne starte avstemmingen, og resultatet ble like mange stemmer for begge plasseringene.
Saken vil bli tatt opp igjen ved en senere anledning.

Vi hadde deretter sosialt samvær, og det ble servert kaffe og kaker.

Vi avsluttet kvelden med foredrag av geolog og forfatter Johan Naterstad om fjell og landskap. Han gikk spesielt inn på hvordan landskapet ble formet til i Tørdal og fortalte oss noe om de mineraler og bergarter som finnes i området og hvorfor de finnes akkurat her.

*Barnehagen *
Den nye barnehagen har vi også vært opptatt av. Vi har sett på dette som en viktig sak. Barnehage og skole er viktige momenter for opprettholdelse og økt bosetting i bygda. TBU er kjempefornøyd med at barnehagen nå er i nærmiljøet.

Kurskalender
TBU jobbet med å få i stand en kurskalender med aktiviteter for bygdefolket. Det ble planlagt fotokurs m/bildebehandling på data, førstehjelpskurs og skismørerkurs. Kun skismørerkurset ble arrangert.
Fotokurset ble utsatt pga for dårlig påmelding og vil bli arrangert senere. For nye kurs følg med på vår hjemmeside: www.tordalbygdeutvikling.origo.no

Stigruppe
Stigruppe er etablert for å rydde noen av de gamle ferdselsårene i bygda, stigruppa skal også se på stier og veier mellom husmannsplasser og setre i Tørdal. Arbeidet skal dokumenteres ved at det utarbeides en oversikt med kart, bilder og tekst.

Eldreboliger
Bygging av eldreboliger på Bø. TBU har sett på alternativer for plassering av boligene. Foreløpig plan er å bygge 4 boliger i 1 og 2 roms leiligheter. Vi er opptatt av at disse boligene skal være sentralt plassert i forhold til butikk og busstopp.

Kattesaken
Vi har vært jobbet med ”kattesaken” og fulgt denne opp med kommunen og vil fortsatt ha fokus på dette i 2011.

Vammen
TBU stilt opp på dugnad for Vammengruppa som hadde arrangementet når Vammenfolket besøkte Tørdal i september.

Styret i TBU for 2011 skal i tillegg til nye saker jobbe videre med stigruppe, eldreboliger og kurskalender.

For styret i Tørdal bygdeutvikling
20.04.2011

KARIANNE LØITE ØYSTEIN RUGTVEIT