Viser arkivet for mars, 2012

Årsmøte i Tørdal Bygdeutvikling

Inkalling til årsmøte på Elvarheim onsdag 11. april 2012. kl. 18.30

1. Åpning
2. Valg av møteleder
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
6. Innkommende saker
7. Hans Fredrik Dale viser film med historisk sus og villmark fra Tørdal

Innkommende saker må være styret i hende innen 9. april

Alle ønskes velkommen!

Årsberetning for Tørdal Bygdeutvikling 2011
Styret har i år bestått av:

Leder: Øystein Rugtveit (på valg)
Nestleder: Barbara Poutsma (på valg)
Kasserer: Irena Liane (1 år igjen)
Sekretær: Karianne Løite (på valg)
Styremedlem: Bård Tørdal (1 år igjen)

Vara: Bjørg Marit Tveit Aabø (på valg)

Styret har i 2011 hatt 5 styremøter.
Det har blitt behandlet 5 saker.

Altibox
Vi har jobbet for å få altibox til Tørdal og det har vært arrangert to informasjonsmøter. Dette har vært vellykket, og Drangedal everk har nå startet arbeidet med å legge fiberkabel i øvre Tørdal.

Stigruppe
Stigruppa hadde sitt første første konstituerende møte 11.04.2011. Stigruppa har ryddet den gamle veien fra Lauvstad til Lohne. Skilting av stien vil bli gjort til våren. Det skal lages en oversikt over stiene som ryddes med kart, bilder og tekst. Stigruppa har bestått av Hans Fredrik Dale, Geir Rosland, Kjell Aabø, Torgny Rugtveit, Helge Omnes og Øystein Rugtveit. Åge Dahle har også vært med i dette arbeidet.

Eldreboliger/ livsløpsleiligheter
Foreløpig plan er å bygge 2 boenheter med 2 selveieleiligheter i hver. Boligene vil bli oppført på jordet ved avkjørselen til skolen. Vi har vært opptatt av sentral plassering i forhold til butikk og busstopp.

Dette er 3 roms leiligheter på 70 og 80 kvm. Boligene vil bli oppført ved minst 2 kontrakter, og når kommunen har gjennomført reguleringsplanen for området. Boligene skal ha universell utforming og være innefor Husbankens energi og miljø krav.

Kattesaken
TBU har også i 2011 jobbet med ”kattesaken”.
Vi har fulgt opp saken og hatt møter med Rådmann, Kommunelege og naboer.

Gang- og sykkelsti
TBU ser behov for gang og sykkelsti på Bø. Spesielt trafikkfarlig er det i sentrumsområdet mellom skolen, butikken og kirken. Det har oppstått farlige situasjoner i dette området, særlig farlig er det mellom kjøretøy og myke trafikkanter om vinteren. Vi tok derfor initiativ til et møte med skolen, FAU leder og barnehagen den 09.11.2011 for å få belyst tema. 01.12.2011 sendte vi et brev til Drangedal kommune med en klar oppfordring til bygging av gang og sykkelsti iht. reguleringsplan for Bø i Tørdal vedtatt i kommunestyret 17.06.1999. Vi ønsker oss også trygg ferdsel fra krysset til barnehagen.

Tilstede på møtet 09.11.2011 var:
Styret i TBU ved Barbara Poutsma, Bjørg Marit Tveit Aabø, Bård Tørdal, Øystein Rugtveit. Bø grendeskole, Inger Ormestad. Elevrådet Joachim Kleiv Hansen. Bø barnehage, Grete Lohne. FAU leder Lars Tveit.

Ved bygging av eldre boliger vil behovet forsterkes ytterligere, dette har vi meldt fra om til kommunen.

TBU vil i 2012 fortsette å jobbe med stigruppe, eldreboliger, gang- og sykkelsti.

Følg med på vår hjemmeside: tordalbygdeutvikling.origo.no

Tørdal 03. april 2012
Styret i Tørdal Bygdeutvikling

Nye leiligheter på Bø

Vi bygger nå 2 boenheter med 2 selveieleiligheter i hver sentralt på Bø. Leilighetene er tilrettelagt for eldre beboere og andre som vil bo mer lettvint enn i mange eldre hus.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Øystein Rugtveit på telefon, e-post eller brev:
Øystein Rugtveit
Steinsland
3753 Tørdal
Telefon. 902 69 800
e-post. oystein.rugtveit@dean.no

Vi ser her Steinslandskrysset og bedhuset på Bø

Utdrag fra Drangedalsposten 8 mars 2012

Satser friskt på leiligheter i Tørdal

Å bygge leiligheter for eldre frigjør samtidig hus for familier som vil flytte til Tørdal, påpeker Øystein Rugtveit i Tørdal bygdeutvikling. Per i dag er det få boliger å få kjøpt i Tørdal. Å bygge leiligheter for eldre frigjør samtidig hus for familier som vil flytte til Tørdal, påpeker Øystein Rugtveit i Tørdal bygdeutvikling. Per i dag er det få boliger å få kjøpt i Tørdal.

Planhuset er i gang med tegning av to boenheter, sentralt på Bø i Tørdal. I hver av boenhetene skal det være to selveierleiligheter. De største vil være på 80 kvadratmeter og de minste på 70 kvadratmeter, og målgruppen er først og fremst eldre i bygda. Leilighetene skal derfor ha universell utforming.

Mangel på boliger
Tørdal bygdeutvikling står bak satsingen, og boligstiftelsen har bidratt med midler. Økonomisk gevinst regner de ikke med. Håpet er å gå i null økonomisk, og samtidig skaffe flere innbyggere til bygda.

LES HELE SAKEN I UKENS PAPIRUTGAVE

VIL BYGGE LEILIGHTER: Øystein Rugtveit foran jordet hvor det kan bli nye leiligheter. FOTO: ÅSE DVERGSDAL