Viser arkivet for juni, 2013

Stedsnavn og betydning

Tørdal
Navnet Tørdal kommer av tyri og betyr «Furudalen». I skattematrikkelen av 1647 ble det skrevet Tyrredall. I gårdsmatrikkelen av 1886 bemerkes det at navnet på den tid også ble skrevet som Tørredal og Tørrisdal. En kjent historisk person fra bygda skal ha vært småkongen og bondelederen Hallvard Gråtopp. I middelalderen, fram til 1200-tallet, hørte Tørdal til datidens Telemark, mens resten av Drangedal hørte til Grenland – Grenafylke.
Fra Wikipedia


Bø er tre gårder og bygdesentret i Tørdal i Drangedal. Bø kommer av gammalnorsk bœr (bør) som betyr «gård», «bosted», og i usammensatt form (som i dette tilfellet) vitner navnet om en eldgammel bosetning, muligens helt fra jernalderen. Stedet ligger i nordenden av Bjårvatnet som trolig har navn etter gårdene Bø. Genitivsformen av bœr er bjár (uttalt bjår).

Fra Wikipedia

Vrålstad (av norrønt Róalðsstadir) er en gård i bygda Tørdal i Drangedal kommune i Telemark. Gårdsnavnet stammer fra mannsnavnet Róaldr, som i Drangedal senere ble til Vrål. Gårdsnavnet har blitt skrevet Roalztadum i 1341, Roalstodum i 1378, Rualsstada i 1393, Roalstadum i 1494, Roelstadhe i 1515, Roalstath i 1536, Wrolstadt i 1574, Rouellstad i 1585, Wrolstadt i 1593 og senere Wraalstad.

Fra Wikipedia

Bjårvatnet, Bjorvann eller Bjorvatnet
I nordenden av vannet ligger tettstedet Bø som trolig har gitt vannet navnet Bjårvatn. Bjár (bjår) er genitiv av bœr, nå Bø. Navnet har derfor ikke sitt opphav i bjórr (bever), som de fleste andre vann med liknende navn i Norge.

Vannet er en del av Kragerøvassdraget, og drenerer hele den nordvestlige og nordligste delen av Drangedal, inkl. noen vann i Nissedal. Hovedtilløpene er Gautefallelva fra vest, Suvdøla og Graveelva fra nordvest og Loneelva fra nord.

Bjårvatnet renner via Tørneselva og Storelva ut i Hoseidvatnet, og videre ut i øvre Toke ved Prestestranda.

Fra Wikipedia

Under utarbeidelse…

10 på topp i Tørdal

Foto Øystein Rugtveit

Skjema hentes på Coop Tørdal, Joker Tørdal eller Esso Bostrak

Fagerliheia
Merket fra “passet” på Vrådalsheia med blå merker på fjellet. Jevn stigning hele veien. Beregn god tid. Glatt i regnvær. Ca. 3-4 km.

Rønnomnibben
Merket fra saga på Langtur v/rv 38 ca. 2 km sør for Joker Tørdal. 515 m. Stigning. Svært krevende terreng. Bratt og usikret. Anbefales kun for erfarne turgåere. Prester og røde merker.

Skarsfjell
7 km. fra Joker på Bø opp Kleppsvann. Merket løype fra Kleppsvanndammen med røde merker. Ca. 3 km. Også merket fra Brosdal. NB! Parker på henvist parkeringsplass.

Blåsopp
Merket fra bommen ved Kleiva. Parker på nedsiden av bommen. Følg veien ca 1. km til Blomhaugen. Ta til venstre og følg traktorvei til Nybu ca 1 km. Opp åsene til Blåsopp. Følg merkene ca. 3 km en vei. Noe myr, veksekvis vått og tørt,

Næring
Merket fra Holmvannsveien på Fjågesundheia, forbi “Knarrbua” mot Fjågesund. Lett terreng. Først vei, så sti, delevis myrlendt. Ca. 3 km. Følg røde merker. Fantastisk utsikt over Flåvann.

Liheia
Merket fra Kleppeveien opp ca. 3 km fra Joker i Tørdal. Rundløype, lett å gå til toppen. Gamle boplasser: Klei, Dalane, Ramsdalen, og Omdal. NB! Pass på små barn for fjellsprekken med Skrubbedalen ved postkassa. Røde piler ogmerker.

Risåsheia
Inn ved Honsdalen. Ca. 2,5 km forbi Joker Tørdal mot Grova. Veien inn på ,otsatt side av skyebanen. Parker før bommen. Gå ca 100 meter ta tiøl høyre. Ca 2 km fint terreng, litt bratt i starten.

Gaupedalsknatten
Start ved Myrheim. 2 km fra Joker Bø opp Kleppsveien. Inn veien til Rønnomdalen. Over elva til høyre. Tørt og fint.

Futhåla
Merka fra Grytting på Lohne. Ca. 1 km, følg røde merker. Tørt og lett terremg.

Hasseldalsskottet
2,5 km forbi Coop Tørdal på Grova mot Vrådal. Parkering i krysset til Brosdal. Over hengebru og ta til høyre langs elva. Følg røde merker rudt jordet, forbi gammel løe og videre opp traktorvei. Ta til høyre på toppen av bakken. Ca. 1,5 km på gammel vei/sti. Tørt terreng.

Kråkestigen
Langmyr 1 km sør for Joker Bø. Opp til venstre. Følg røde merker 200 meter.

Gapahuken
Følg løypa til Askedalskollen fra skolen. Se skilt rett før Bronåsen. Følg røde piler/steiner. Kort løype.

SYKKELTURER

Hesttjenn
Merket fra Tveitkrysset. Sykle forbi Tveit gård (Bjørg Marit og Bjørn). Mot Breiland. Følg røde merker ca. 3 km.

Åmås
Rundløype. Parkering og start rett etter en har kjørt over brua på dale. Ta til venstre ved Tomyra og følg bilskogsvei til Sponmyra. Merket med røde bånd. Ca. 6 km. Bratt ned til Åmås.

Jomfrutjenn
Start fra Tremyr/Furuvannsveien ca. 3,5 km. Ta inn ved Knarrløypa. Følg bilvei, røde band.

FELLESTUR
Steinfjellsteinen 26. mai 2013. Oppmøte kl.10 på Joker Tørdal. Kjentmann Jon Odd Grave.

All ferdsel på eget ansvar. Spørsmål kan rettes til Jon Odd Grave eller Lars Moeten. Skjema må leveres innen 25.09.13 på Coop Tørdal, Joker Tørdal eller Esso Bostrak. Kruss av om du vil kjøpe krus (min. 20 p). Det blir trukket ut et gavekort op kr. 100 bl. De som har levert inne fristen fristen, og som har 20p eller mer. GOD TUT!! :-)

Ti på topp i Tørdal er merket av Friidrettsgruppa I.F. TØRN

Arrangementer

Har du et arrangement send e-post til oystein.rugtveit@kebas.no så vil vi publisere dette på denne siden.

Turer i Tørdal

Har du en tur du ønsker å dele med andre send e-post til oystein.rugtveit@kebas.no så legges den ut på siden.

Rønnomnibben i bakgrunnen

Gapahuken ved Rønnomdalsvannet
Dagens sykkeltur gikk til Rønnomdalsvannet. Det er fint å sykle mesteparten av vegen dersom du har terreng eller Hybridsykkel.Ta av ved butikken på Bø og kjør Kleppeveien til Mørland og parker på egnet sted litt før. Ta til venstre inn på traktorvei litt før Mørland. Det er ca 2 km i luftlinje og svak stigning til Rønnomdalsvannet.

Det er satt ut robåt ved vannet og gapahuken er snart ferdig. Fra vannet er det mange muligheter for andre turer dersom du synes denne ble litt for kort. Legger ved noen bilder

14.06.2013

Sykkeltur på den gamle veien mellom Lone og Lauvstad 01/06.2013.
Stigruppa ryddet denne veien i 2011. Veien skal skiltes og ryddes igjen senere i sommer pga. av noen vindfall. Legger ved et par bilder fra denne fine turen. Møtte også blikket til en elg og en frosk ved den gamle boplassen Lønngrav, og skremte opp en brunnakke ved bever dammen. Dette er en fin liten tur og kan anbefales :-)
Øystein

Den gamle boplassen Lønngrav