Stigruppa, ut på tur aldri sur!

Stigruppa har i sommer ryddet den gamle veien mellom Lone og Laustad. Det gjenstår noe skilting. Adkomst fra grushola før den gamle skolen på Lone.

Folkemøte, altibox i Tørdal

Drangedal everk holder informasjonsmøte om altibox prosjektet i Tørdal på Furuheim onsdag 16. nov. kl 19.00.
Gjør avtale nå og få gratis fiberkabel lagt til huset.

Interessert i å bidra med å utvikle vår hjemmeside!

Er du interessert i å hjelpe til med å utvikle vår hjemmeside og ønsker å profilere Tørdal på en posetiv måte, og i tillegg er flink til å fange opp arrangementer o.l. så vil vi gjerne høre fra deg.

Stigruppe

Tørdal bygdeutvikling (TBU) har nå etablert en stigruppe som har som formål å rydde og merke noen av de gamle ferdeselsårene i bygda.

Vi har i sommer ryddet den gamle veien mellom Lone og Laustad. Neste oppgave er å rydde den gamle kjørkeveien fra øvre tørdal / Haugen til Bø.

Stigruppa er åpen for gode forslag på gamle veier og stier som det bør ryddes og merkes langs.

Vi ønsker også lage en samlingsplass “kamp” med bålpanne og benker m.m. på et sted som vil være lett tilgjengelig for folk flest. Formålet er å lage en sosial utplass for folk i bygda. Har du et godt forslag til sted så ta kontakt med oss.

altibox

Ønsker du altibox og bor i Tørdal har du mulighet nå. *

Ta kontakt med Øytsein Rugtveit tlf. 902 69 800 eller direkte med leverandøren Drangedal everk dersom du ønsker altibox eller bare ønsker mer informasjon.

Årsmøte i Tørdal Bygdeutvikling

Du er velkommen til årsmøte på Furuheim torsdag 28 april kl.19.00 dagsorden er:

1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
6. Innkommne saker
7. Informasjon fra Drangedal everk om altibox prosjektet

Årsberetning for Tørdal Bygdeutvikling 2010

Styret har i år bestått av:

Leder: Øystein Rugtveit (på valg)
Nestleder: Barbara Poutsma (1 år igjen)
Kasserer: Åge Blomstadli (på valg)
Sekretær: Karianne Løite (1 år igjen)
Styremedlem: Bård Tørdal (på valg)

Vara: Rune Hagen (på valg)
Bjørg Marit Tveit Aabø (på valg)

Styret har i 2010 hatt 5 styremøter og 1 folkemøte.
Det har blitt behandlet 6 saker.

Folkemøte 25. august
Vi har diskutert flytting av bautaen igjen, siden det i 2009 ble bestemt at den skulle flyttes.
Vi arrangerte derfor et folkemøte hvor det ble lagt frem 2 alternativer for plassering.
• Alt. 1 er der Vammensteinen står i dag.
• Alt. 2 er nord for kirken utenfor gjerdet.
Det ble en del diskusjoner før vi kunne starte avstemmingen, og resultatet ble like mange stemmer for begge plasseringene.
Saken vil bli tatt opp igjen ved en senere anledning.

Vi hadde deretter sosialt samvær, og det ble servert kaffe og kaker.

Vi avsluttet kvelden med foredrag av geolog og forfatter Johan Naterstad om fjell og landskap. Han gikk spesielt inn på hvordan landskapet ble formet til i Tørdal og fortalte oss noe om de mineraler og bergarter som finnes i området og hvorfor de finnes akkurat her.

*Barnehagen *
Den nye barnehagen har vi også vært opptatt av. Vi har sett på dette som en viktig sak. Barnehage og skole er viktige momenter for opprettholdelse og økt bosetting i bygda. TBU er kjempefornøyd med at barnehagen nå er i nærmiljøet.

Kurskalender
TBU jobbet med å få i stand en kurskalender med aktiviteter for bygdefolket. Det ble planlagt fotokurs m/bildebehandling på data, førstehjelpskurs og skismørerkurs. Kun skismørerkurset ble arrangert.
Fotokurset ble utsatt pga for dårlig påmelding og vil bli arrangert senere. For nye kurs følg med på vår hjemmeside: www.tordalbygdeutvikling.origo.no

Stigruppe
Stigruppe er etablert for å rydde noen av de gamle ferdselsårene i bygda, stigruppa skal også se på stier og veier mellom husmannsplasser og setre i Tørdal. Arbeidet skal dokumenteres ved at det utarbeides en oversikt med kart, bilder og tekst.

Eldreboliger
Bygging av eldreboliger på Bø. TBU har sett på alternativer for plassering av boligene. Foreløpig plan er å bygge 4 boliger i 1 og 2 roms leiligheter. Vi er opptatt av at disse boligene skal være sentralt plassert i forhold til butikk og busstopp.

Kattesaken
Vi har vært jobbet med ”kattesaken” og fulgt denne opp med kommunen og vil fortsatt ha fokus på dette i 2011.

Vammen
TBU stilt opp på dugnad for Vammengruppa som hadde arrangementet når Vammenfolket besøkte Tørdal i september.

Styret i TBU for 2011 skal i tillegg til nye saker jobbe videre med stigruppe, eldreboliger og kurskalender.

For styret i Tørdal bygdeutvikling
20.04.2011

KARIANNE LØITE ØYSTEIN RUGTVEIT

Kurser høsten 2010

Se kalender

Ønsker du å delta
Påmelding til Øystein Rugtveit
e-post: oystein.rugtveit@dean.no
Tlf. mobil: 902 69 800

Geolog Johan Naterstad besøker Tørdal

Tørdal Bygdeutvikling har innviteret geolog og forfatter Johan Naterstad til fortelle oss Tørdals geologi fra før siste istid til dagens landskap.

Johan Naterstad er tidligere forsker ved NGU. Og lærer ved universitetet i Bergen og Oslo.

STED
Kulturkveld og folkemøte onsdag 25. august Bø grendeskole kl. 18.00.

BEFARING
Det var en engasjert geolog, Johan Naterstad med kone, som i dag lørdag 21. august var på befaring i Tørdal. Det var spennende å følge med på hvordan han leste vår mange tusen årige lokal historie.
Vi gleder oss til et spennende fåredrag. Vel møtt!

Ved dammen på Kleppsvann

Solliheia

Folkemøte og Kulturkveld på Bø grendeskole onsdag 25. august kl.18.00

Dagsorden

Stigruppe etableres for å rydde gamle ferdselsårer mellom husmannsplasser og setre i Tørdal. Det skal utarbeides med kart og bilder

Bygging av boliger på Bø tilrettelagt for eldre. Kjell Vogsland informerer

Kurskalender høsten 2010

Avstemming vedrørende endelig plassering av Bauta og eventuell omplassering av Vammensteinen.
Det er 2 alternativer for plassering av bauta alternativ 1 er der Vammensteinen står i dag. alternativ 2 er nord for kirken utenfor gjerdet.

Sosialt samvær inkl. Kaffe og kaker

Foredrag ved geolog og forfatter Johan Naterstad om fjell og landskap. Og om hvordan landskapet ble til i Tørdal

Amazonitt i Høydalen

Vel møtt til en hyggelig kveld!

Velkommen til Tørdal Bygdeutviklings nye hjemmesider!

Velkommen til Tørdal Bygdeutviklings nye hjemmesider! Disse sidene skal ha flere funksjoner: styret i bygdeutviklingen vil publisere nyheter og møtereferat, dele dokumenter, stille spørsmål og holde avstemninger.

Alle i sonen kan kommentere og lage egne innlegg og vi håper at de forskjellige lokal-lagene i Tørdal vil benytte seg av muligheten for å holde medlemmene sine oppdaterte. Siden har mange nyttige funksjoner: arrangementskalender, stemmegivningsboks, dere kan laste opp bilder og film for å nevne noe. Siden kan også knyttes opp mot Facebook og Twitter slik at nyheter fra denne siden automatisk blir tilgjengelig dér.

Vi vil snart tilby alle som er interesserte i denne siden et kurs slik at dere raskt kan lære hvordan man lager innlegg, laster opp bilder osv!