Viser arkivet for stikkord hilde, og, bård, tørdal

• Grønn stiplet linje angir grensa mellom bygdene Tørdal og Drangedal. Tørdal er ei bygd som dekker øvre del (ca 35 %) av Drangedal kommune i Telemark. Tørdal er også et prestegjeld, og et delområde bestående av grunnkretsene Bostrak, Lia, Bø, Lone, Homleid og grenda Tørdal. • no.wikipedia.org