Velkommen til Tørdal Bygdeutviklings hjemmesider!

Årsmøte på Elvarheim 20.05.2014

Årsmøte blir på Elvarheim tirsdag 20. mai kl 19.00.

Agenda:

17. mai og 200 årsmarkering på Bø 2014

Under arbeid

Bautaen på Bø flyttet

Vellykket flytting av bautaen 8. mai 2014

Det var mange som møtte opp for å følge med på flyttingen av den nesten fem tonn tunge steinen, som har stått tett inntil hovedveien.

Åpning av gapahuken ved Rønnomdalsvannet

Foto Gunn Myrvold (Drangedalsposten)

Lærerene og elevene på Bø skole tok torsdag 26 september 2013 turen til Rønnomdalscampen. Grunneier Asbjørn Vågsland fortalte historier fra området slik at det ble litt historisk sus over turen. Mange foreldre var med og gledet ved den nye campen.

Tørdalssangen

Såg du sola gå opp

Stedsnavn og betydning

Tørdal

10 på topp i Tørdal

Foto Øystein Rugtveit

Skjema hentes på Coop Tørdal, Joker Tørdal eller Esso Bostrak

Arrangementer

Har du et arrangement send e-post til oystein.rugtveit@kebas.no så vil vi publisere dette på denne siden.

Turer i Tørdal

Har du en tur du ønsker å dele med andre send e-post til oystein.rugtveit@kebas.no så legges den ut på siden.

Rønnomnibben i bakgrunnen

Tørdal "Det gode bosted"

Barnehagen på Bø. Foto hentet fra arkitekt Point i Drangedal

Vi har i dag en ny flott barnehage og en skole med et økende elevtall. Boligtomter er for salg til gunstige priser. I tilegg har vi en flott natur med skoger fjell og vann i nærområdet. Kort vei til Gautefall, og 20 minutters kjøring til Drangedal sentrum og toke brygge.

Kunst fra Tørdal!

Bård og HildeTørdal er dyktige kunstnere med stort spekter og bredde av kunst og design produkter.

La deg inspirere og ta kontakt for hjelp og rådføring til ditt prosjekt…

Flotte hyttetomter til salgs i Tørdal

Solliheia Hyttegrend

Flott utsikt med fine turmuligheter. Solliheia hyttegrend ligger på ca 500 meter over havet og er solrikt hele dagen. Terrenget er småkupert med furuskog og svafjell.

Bedrifter i Tørdal

Tørdal Snikkerveksted AS

Tørdalsguiden

Oversikt over lag og forreninger i Tørdal

Tørdal Bygdeutvikling

Kulturminner i Tørdal

Omnes (Tradum) kirkested

Reguleringsplan på Bø

Det blir en privat reguleringsplan på Bø i regi av Tørdal Bygdeutvikling. Planhuset jobber nå med en kostnadsoversikt og lager busjett for reguleringsplanen. Formålet med reguleringsplanen er å trygge skoleveien. Det vil bli en utvidelse av dagens veibane fra butikken og til kirken. I tilegg vil vi regulere for boligutbygging ved bedehuset på Bø.

Følg med her for videre fremdrift…

Camp Rønnomdalsvannet

Med økonomisk støtte fra Drangedal kommune og Drangedalsbaken skal det bygges camp i nordenden av Rønnomdalsvannet utenfor det værnede området. Stigruppa i Tørdal vil være ansvarlig for prosjektet.

Campen skal bestå av gapahuk og sitteplasser ute med bålplass. Robåt er kjøp og skal være tilgjengelig for alle. Denne skal være låst slik at man må avtale vedr. henting av nøkkel.

1814 bautaen på Bø i Tørdal

Det ble vedtatt på årsmøtet i Tørdal Bygdeutvikling 29. april 2013 å flytte bautaen. Plasseringen vil være nord for Tørdal kirke utenfor gjerdet. Bautaen skal rengjøres og teksten skal lakkes på nytt. Bautaen flyttes i 2014, og markeringen vil skje på 200 års jubileet 17. mai 2014.

Bautasteinen ble avduket 17. mai 1914 til minne over soldater i krigen mot Sverige i 1814.

Gamle historier fra Tørdal på årsmøtet 29. april 2013

Dag Straume fortalte historier fra Tørdal på 1700 tallet. Telefonens begynnelse og noen artige hendelser vedrørende telefonavlytting. Han avsluttet foredraget med motorisert samferdels og rutebilens betydningen i Tørdal. Mange av de eldre kunne kjenne seg igjen og dro på smilebåndene under fortellingene.

Drangedals første rutebil gikk fra Tørdal til Kragerø

Årsmøte på Furuheim 29.04.2013

Årsmøte på Furuheim 29.04.2013 kl .18.30.

1. Åpning

Sentrumplan med gang og sykkelsti på Bø

Tørdal Bygdeutvikling inviterte kommunen til styremøte i mars 2013 for å diskutere prosessen videre med gang og sykkelsti prosjektet på Bø.

Tilstede på møte fra kommunen var Rådmann Jørn Chr S. Knudsen, sektorsjef for skole Inger Lunde, sektorsjef for teknikk A. Ettestad, avd. leder plan og regulering L. Naas, sammen med Mona Straume fra planavd. Fra Bygdeutvikl.styret: Jan Robert Hoff, Sølvi Lohne. Bård Tørdal, Anne Lise Lauvstad og Øystein Rugtveit.

Årsmøte i Tørdal Bygdeutvikling

Inkalling til årsmøte på Elvarheim onsdag 11. april 2012. kl. 18.30

1. Åpning

Nye leiligheter på Bø

Vi bygger nå 2 boenheter med 2 selveieleiligheter i hver sentralt på Bø. Leilighetene er tilrettelagt for eldre beboere og andre som vil bo mer lettvint enn i mange eldre hus.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Øystein Rugtveit på telefon, e-post eller brev:

Tørdal Bygdeutvikling

Følges av 3 medlemmer.

Dette er Origo-sonen til Tørdal Bygdeutvikling. På disse sidene legger vi ut nyheter om arbeidet til bygdeutviklingen, men sonen er også et åpent nettsamfunn for alle i Tørdal. Mer om sonen

Origo Tørdal Bygdeutvikling er en sone på Origo. Les mer